Z miłości do jeździectwa!

Szukaj

Regulamin newslettera

§1
Postanowienia wstępneNiniejszy regulamin usługi newsletter, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady świadczenia usługi Newsletter przez Klaudię Rausińską prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Cavallo – Klaudia Rausińska, 55-200 Oława, ul. Kazimierza Pułaskiego 19, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. NIP 9121926391, REGON 100105115, adres poczty elektronicznej: sklep@cavallovincente.com, adres do korespondencji: 98-200 Zduńska Wola, ul. Wiejska 13.

1.1 „Sprzedawca” – Klaudia Rausińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Stajnia Vasco – Klaudia Rausińska, 55-200 Oława, ul. Kazimierza Pułaskiego 19, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9121926391, REGON 100105115, adres poczty elektronicznej: sklep@cavallovincente.com, adres do korespondencji: 98-200 Zduńska Wola, ul. Wiejska 13.

1.2 „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.cavallovincente.pl oraz jej podstronach,

1.3. „Klient” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.§2
Informacje o usłudze Newsletter2.1 W ramach usługi Newsletter, sprzedawca wysyła za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacje o aktualnych produktach i promocjach dostępnych w Sklepie, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), w formie listu elektronicznego (e-mail), zwane dalej „Newsletterem”.

2.2 Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

2.3 Usługa Newsletter jest bezpłatna.§3
Zawarcie umowy o korzystanie z usługi Newsletter3.1 Klient chcący skorzystać z usługi Newsletter musi posiadać dostęp do komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet. Do korzystania z usługi Newsletter niezbędne jest również posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

3.2 Chcąc skorzystać z usługi Newsletter należy:

- na stronie www.cavallovincente.pl wpisać adres email, na który sprzedawca przesyłać ma Newsletter i wcisnąć przycisk "Zapisz się"

-  Kliknięcie przycisku "Zapisz się" oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez Sprzedawcę, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.§4
Rezygnacja z usługi i reklamacje4.1 Klient ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newsletter, poprzez przesłanie dowolnego oświadczenia o rezygnacji z usługi na adres email sklep@cavallovincente.com lub pocztą tradycyjną na adres 98-200 Zduńska Wola, ul. Wiejska 13.

4.2 Wszelkie reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres email: sklep@cavallovincente.com lub pocztą tradycyjną na adres 98-200 Zduńska Wola, ul. Wiejska 13.

4.3 W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej oraz wszelkie niezgodności, które nastąpiły w usłudze Newsletter.

4.4 Sprzedawca w ciągu 14 dni rozpatrzy reklamację i powiadomi o tym składającego reklamację.§5
Polityka prywatności5.1 Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie Polityka Prywatności dostępnej na stronie www.cavallovincente.pl

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj