Z miłości do jeździectwa!

Szukaj

Regulamin Promocji Czaprak Moderno i Nauszniki

Promocja "Czaprak Moderno i Nauszniki"

§ 1

Definicje

1.1 „Sprzedawca” – Klaudia Rausińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Cavallo – Klaudia Rausińska, 55-200 Oława, ul. Kazimierza Pułaskiego 19, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9121926391, REGON 100105115, adres poczty elektronicznej: sklep@cavallovincete.com.

1.2 „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.cavallovincente.pl oraz jej podstronach.

1.3. „Klient” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4 "Produkt promocyjny" - nauszniki dodawane za 1zł do każdego produktu zakupionego z kategorii KOŃ, Czaprak Moderno dodawany za 39 zł do każdej zakupionej koszuli konkursowej Cristallo z krótkim rękawem, Czaprak Moderno dodawany za 9 zł do każdej zakupionej koszuli konkursowej Cristallo z długim rękawem, Czaprak Moderno dodawany za 1 zł do każdej zakupionej koszuli konkursowej z koronką.

1.5 "Zestaw Promocyjny" - koszula konkursowa i zakupiony w promocyjnej czaprak Moderno lub dowolny produkt z kategorii KOŃ z zakupionymi do niego nausznikami w cenie promocyjnej.

§ 2

Warunki promocji

2.1 Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie transakcji w postaci zakupu dowolnej koszuli konkursowej lub dowolnego produktu z kategorii KOŃ i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

2.2 Do zakupionej koszuli konkursowej Cristallo z krótkim rękawem Klient otrzymuje możliwość zakupu w promocyjnej cenie, wynoszącej 39zł, czapraka z kolekcji Moderno.Do zakupionej koszuli konkursowej Cristallo z długim rękawem Klient otrzymuje możliwość zakupu w promocyjnej cenie, wynoszącej 9zł, czapraka z kolekcji Moderno.Do zakupionej koszuli konkursowej z koronką, Klient otrzymuje możliwość zakupu w promocyjnej cenie, wynoszącej 1zł, czapraka z kolekcji Moderno. Czaprak wraz zakupioną koszulą konkursową tworzą Zestaw Promocyjny. Czaprak dodawany jest automatycznie do koszyka, jednak Klient może usunąć produkt promocyjny z koszyka przed złożeniem zamówienia.

2.3 Do zakupionego dowolnego produktu z kategorii KOŃ Klient otrzymuje możliwość zakupu w promocyjnej cenie, wynoszącej 1zł, dowolnych krótkich nauszników. Nauszniki wraz zakupionym produktem z kategorii KOŃ tworzą Zestaw Promocyjny. Nauszniki dodawane są automatycznie do koszyka, jednak Klient może usunąć produkt promocyjny z koszyka przed złożeniem zamówienia.

2.4 Na warunkach przewidzianych w Promocji, w ramach jednej transakcji możliwy jest zakup kilku Zestawów promocyjnych składających się z dwóch produktów.

2.5 Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

2.6 Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu

§ 3

Wybór Produktu Promocyjnego

3.1 Po złożeniu zamówienia Klient zobowiązany jest do przesłania informacji jaki Produkt promocyjny wybiera na adres sklep@cavallovincente.com lub w komentarzu do zamówienia.

3.2 W przypadku gdy Produkt promocyjny w wybranym przez Klienta kolorze jest niedostępny Klient ma prawo do zmiany wybranego koloru lub całkowitego anulowania zamówienia.

§ 4

Czas trwania promocji

4.1 Promocja trwa do 07.07.2020 do godziny 19.00. Sklep zastrzega sobie prawo do przedłużenia promocji.

§ 5

Odstąpienie od umowy

Produkt promocyjny jest nierozłącznym elementem umowy sprzedaży dlatego:

5.1 W przypadku zwrotu produktu do Sklepu, przy zakupie którego Klient otrzymał możliwość zakupu Produktu promocyjnego w cenie 39zł, 9zł lub 1zł, Klient zobowiązany jest do zwrotu również Produktu promocyjnego.

5.2 Klient jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu promocyjnego. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu promocyjnego lub niektórych produktów z różnych Zestawów promocyjnych. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży tylko jednego/ niektórych Zestawów promocyjnych, zakupionych w ramach jednej transakcji. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu promocyjnego nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji.

Oława, 27.06.2020r

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj